TAG motovasjon

IMG_0368

#Hundredagersprosjektet

Jeg har hivi meg på et hundredagersprosjekt. Hva er det, tenker du kanskje. Jo, nå skal du høre. #hundredagersprosjektet er ifølge de som fant det på, omtrent det du gjør det til selv, men hovedpoenget er at du skal være i aktivitet i hundre dager. Tanken er da at når hundre dager har gått, er…